Onsdagsbönen: Fortsätter varannan onsdag som vanligt, men sker nu vid fyra olika tillfällen. Du deltar den tid som passar dig bäst. 

06:30 – Ines ansvarar
10:30 – Geoff och Inger ansvarar ( denna tid är speciellt ämnad för 70+)
14:30 – Inglis ansvarar
18:30 – Gerth ansvarar