Här kan du läsa mer om församlingen

  Församlingens historia

Församlingen FRIKYRKAN för alla folk bildades i mars år 2018. Målilla Frikyrkoförsamling och Mörlunda Alliansförsamling beslutade att upplösa befintliga församlingar, för att tillsammans etablera en ny församling med hela närområdet som arbetsfält.

Vår lokala församlings vision och målsättning

”Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa, vars vatten aldrig sinar.” Jes. 58:11

Gud har gett oss bilden av en trädgård för att gestalta den församling Han önskar se, och för att beskriva församlingen och dess medlemmar.

Vår längtan och vår bön är att vår församlingsgemenskap ska kunna jämföras med en välmående och växande trädgård med vackra växter av olika slag, som tillsammans utgör en ljuvlig enhet. I denna ”trädgård” får vi planteras, rotas, växa till, blomstra och bära frukt för Guds rike.

Att planteras är att komma till tro, omvända sig från det gamla livet, döpas till Kristus, bli fylld med den helige Ande och en aktiv medlem i församlingsgemenskapen.

Att rotas är att fördjupas i sin överlåtelse till Jesus, till Guds ord och till sina troende syskon.

Att växa till är att bli mer lik Jesus Kristus – vår heliga kallelse. Både som enskilda och som församling är vi kallade att vara världens ljus och jordens salt.

Att blomstra är att som troende komma i funktion och i tjänst, för församlingens bästa.

Att bära frukt är att ge upphov till nya plantor, till barn i Guds rike . Det är en fråga om församlingens framtid. Vi är lärjungar som gör nya lärjungar.

Arbetssätt

Vi tror att den ”tvåvingade” församlingen med den lilla gruppen och den stora gudstjänstfirande församlingen, tillsammans utgör bästa förutsättningen för ett kristet liv i efterföljelse och lärjungaskap. Vi vill därför upprätta husgrupper (mindre gemenskaper) på olika platser i vårt område med ett speciellt ansvar för platsen där vi bor och för varandra.

Tillsammans samlas vi till Gudstjänst varje söndag.

Grundläggande Värderingar/Värden

  • Vi är fast beslutna att förkunna, försvara och praktisera Bibelns ord både i församling och i samhälle.
  • Vi vill föra människor in i ett liv av tacksägelse, lovsång och tillbedjan.
  • Vi prioriterar bön.
  • Vi framhåller vikten av ett leva ett utgivande liv; vi ger av oss själva, vår tid, våra gåvor och våra tillgångar.
  • Vi tror på och förväntar oss tillväxt, då Gud är en levande Gud och verkar i sin församling genom sitt ord och sin Ande.
  • Vi vill genom vår närvaro, vårt budskap och vårt arbete utgöra en positiv kraft för vår omgivning och vårt samhälle.