Podd

Välkommen att lyssna till undervisning från vår pastor Gerth!

Gör så här: Klicka på playknappen nedan för att spela upp ljudfilen, du kan pausa när du vill. Se till att du har ljudet påslaget på din enhet som du lyssnar ifrån.

Första Petrusbrevet

Del 1 – Introduktion

Markusevangeliet

Del 30 – Markus 15:33-47

Del 28 – Markus 14:53 – 15:15

Del 27 – Markus 14:32-52

Del 26 – Markus 14:12-31

Del 25 – Markus 13:33 – 14:11 

Del 24 – Markus 13:1-32

Del 23 – Markus 12:35-44

Del 22 – Markus 12:13-34

Del 21 – Markus 11:26-12:12

Del 20 – Markus 11:1-25

Del 19 – Markus 10:32-52

Del 18 – Bonusavsnitt Markus 10:17-31

Del 17 Markus 10:1-16

Del 16 Markus 9:30-50

Del 15  Markus 9:2-29

Del 14  Markus 8:22-9:1

Del 13  Markus 7:31-8:21

Del 12  Markus 7:1-30

Del 11 Markus 6:30-56

Del 10 Markus 6:1-29

Del 9 Markus 5:21-43

Del 8 Markus 4:35-5:20

Del 7 Markus 4:1-34

Del 6  Markus 3:13-35

Del 5  Markus:2:18-3:12

Del 4  Markus 2:1-17

Del 3  Markus 1:16-45

Del 2  Markus 1:1-15

Del 1  En introduktion

 

Uppenbarelseboken

Del 37 Upp, 21:21-22:21 ”Den avslutande delen”

Del 36 . Upp. 21:1-21 ”Det himmelska Jerusalem”

Del 35 – Upp. 20:1-15 ”Tusenårsriket”

Del 34 – Upp. 19:11-20 ”Ryttaren på den vita hästen”

Del 33 – Upp. 19:1-10 ”Halleluja”

Del 32 – Upp. 18:1-22 ”Babylons fall”

Del 31 – Upp.17:1-18 ”Domen över den stora skökan”

Del 30 – Upp. 16:13-21 ”Sjunde skålen och världens slut”

Del 29 – Upp. 16:1-12 ”Änglarna tömmer sina skålar”

Del 28 – Upp 15 ”Övergången till visionen om skålarna”

Del 27 – Upp 14:6-20 ”Skörden är mogen”

Del 26 – Upp 14:1-5 ”Sången inför Lammet”

Del 25 – Upp 13:11-18 ”Vilddjuret från jorden”

Del 24 – Upp. 13:1-10 ”Vilddjuret från havet”

Del 23 – Upp. 12:7-18 ”Mikael, draken och kvinnan”

Del 22 – Upp. 11:15 – 12:6 ”Den sjunde basunen/Kvinnan och draken”

Del 21 – Upp. 11:7-14 ”De två vittnena – del 2”

Del 20 – Upp. 11:1-6 ”De två vittnena – del 1”

Del 19 – Upp. 10 ”Ängeln med den lilla bokrullen”

Del 18 – Upp. 9 ”Den femte och sjätte basunen”

Del 17 – Upp. 8 ”De fyra första basunerna”

Del 16 – Upp. 7:8-17 ”Den vitklädda skaran”

Del 15 – Upp. 7:1-7 ”De 144 000”

Del 14 – Upp.6:1-17 ”De sex första sigillen”

Del 13 – Upp. 5:5-14 ”Lejonet och Lammet”

Del 12  – Upp. 4:1-5:4”Hela skapelsen tillber”

Del 11 ”Den himmelska helgedomen”

Del 10 – Upp. 3:14-22 ”Brevet till Laodecia”

Del 9 – Upp. 3:7-13 ”Brevet till Filadelfia”

Del 8 – Upp. 3:1-6 ”Brevet till Sardes”

Del 7 – Upp. 2:18-29 ”Brevet till Tyatira”

Del 6 – Upp. 2:12-17 ”Brevet till Pergamon”

Del 5 – Upp. 2:8-11 ”Brevet till Smyrna”

Del 4 – Upp. 2:1-7 ”Brevet till Efesos”

Del 3 – Upp. 1:9-20 ”Människosonen”

Del 2 – Upp. 1:1-8 ”Prolog”

Del 1 – Introduktion

 

Galaterbrevet

Söndag 8 november 2020, del 6 – Abraham, trons far

Söndag 25 oktober 2020, del 5 – Fick ni Anden genom laggärningar eller för att ni lyssnade i tro?

Söndag 18 oktober 2020, del 4 – Förklarad rättfärdig, inte genom gärningar utan genom tro på Jesus Kristus. 

Söndag 11 oktober 2020, del 3 – Samförstånd och konflikt

Söndag 4 oktober 2020, del 2 – Det sanna evangeliet 

Söndag 27 september 2020, del 1 – Vi börjar läsa Galaterbrevet