Här kan du läsa mer om kristen tro

Grunden för vår tro

Församlingen står för, vad som skulle kunna uttryckas som en ”klassisk kristen tro”, vilken har formulerats i de tre klassiska trosbekännelserna; Apostoliska, Nicenska och Athanasianska trosbekännelserna. 

Sammanfattningsvis:

 • Vi tror att hela Bibeln är Guds ord, utandat av Gud och den troendes högsta och absoluta auktoritet.
 • Vi tror att det kristna livet är ett liv i lydnad för Guds ord, och i Jesu efterföljd.
 • Vi tror på en Gud, evigt existerande i tre personer: Fader, Son och den helige Ande. Tre i en, och en i tre.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror att Gud skapade människan till sin avbild, till att leva i gemenskap med Honom, men att relationen bröts i syndafallet.
 • Vi tror att varje människa behöver få denna relation upprättad igen – bli ”född på nytt”. Det kan bara ske genom Jesus Kristus. Utan Honom är vi evigt förlorade.
 • Vi tror att Gud i sin stora kärlek har tagit initiativ till människors frälsning genom att sända sin son Jesus Kristus till jorden. Genom att Jesus dog i vårt ställe, och uppstod från de döda, finns frälsning för var och en som i sitt hjärta vänder om, tror på Jesus och med sin mun bekänner Jesus Kristus som Herre.
 • Vi tror på den troendes dop i vatten genom nedsänkning, som ett vittnesbörd inför världen om dennes förening med Kristus i hans död och uppståndelse, och dennes önskan att följa honom.
 • Vi tror att den helige Ande, som gavs till lärjungarna den första pingstdagen, också ges till kristna idag och att Andens gåvor som de beskrivs i Nya testamentet också är verksamma idag.
 • Vi tror att dopet i den helige Ande, är en gåva till alla och ger kraft till kristet liv och tjänst.
 • Vi tror att Gud hör och svarar på bön.
 • Vi tror att församlingen är Jesu Kristi kropp på jorden, där GUD verkar genom sin Ande.
 • Vi tror att församlingen idag har Missionsbefallningen som sitt främsta uppdrag.
 • Vi tror på Jesu återkomst, de dödas uppståndelse, och att alla människor vid tidens slut kommer att dömas rättvist av honom.