Här kan du läsa mer om Frikyrkan – för alla folk

Gudstjänsten

Vi är en Gudstjänstfirande församling, vilket betyder att vi firar Gudstjänst varje söndag. I centrum för Gudstjänsten står Ordets förkunnelse, lovsång och tillbedjan, bön och förbön, nattvardsfirande samt gemenskap. Församlingens gudstjänster är öppna för alla.

Gudstjänsten ska präglas av den helige Andes frihet, delaktighet och mångfald.

Husgrupper

Vi vill skapa goda förutsättningar för lärjungaskap, där tron konkret kan omsättas i praktisk handling. Därför möts vi också regelbundet i mindre sammanhang, oftast i hemmen, till så kallade husgrupper. Vi träffas på olika orter till bön, undervisning, samtal och gemenskap.

Församlingsbön

Vi tror på bönens makt och är innerligt tacksamma för möjligheten att kunna be till Gud, vår Far. Gud hör och svarar verkligen på bön. Bibeln säger: Be, så ska ni få… Vi får komma inför Gud med alla våra önskningar.

Vi vill vara en församling där vi uppmuntras att be och umgås med Gud. Vi samlas därför regelbundet till församlingsbön. Varje termin har vi dessutom en gemensam bön- och fasteperiod.

Barn

Församlingen bedriver scoutverksamhet för barn från årskurs 2 och uppåt. Scouterna träffas på fredagskvällar klockan 18:00 i Mörlunda Missionshus.

Mission

Som församling är vi aktivt engagerade i mission i såväl närområdet som ut över hela världen. Vi är en ”missionsstation”. Människor från olika folk och länder ska få möta en öppen famn och känna sig välkomna i vår gemenskap. Vi gläds åt församlingens internationella prägel.

På samma gång sträcker vi oss ut i världen och till onådda folk med vittnesbördet om Jesu kärlek.

För närvarande är vi engagerade i och stöder missionsverksamhet i Kenya, Nepal och Estland.

Som församling vill vi också stå upp för det judiska folket och för Israel i vår tid, och samverka med det profetiska ordet som är uttalat över Guds folk.