Om församlingen
Vi är en Frikyrka i Målilla, med medlemmar från hela vårt närområde.
Vi har flera husgrupper på olika platser, och veckans höjdpunkt är söndagens Gudstjänst,
där vi alla tillsammans får upphöja en levande Gud.

Läs mer

Vår verksamhet
Söndagens Gudstjänst
och våra husgrupper
(mindre grupper som samlas i hemmen) är ryggraden i vårt arbete.
Vi erbjuder också scouting för barn från årskurs 2, Alphakurser
och språkkurser/språkkaféer för våra nysvenska vänner mm.

Läs mer

Om kristen tro
Församlingen står för,
vad som skulle kunna uttryckas som en ”klassisk kristen tro”,
vilken har formulerats i bland annat den apostoliska trosbekännelsen.

Läs mer