Kalender

MARS

26 Sö 11:00 Gudstjänst, Gerth predikar, parentation, barnkyrka

29 On 18:30 Församlingsbön

APRIL

  2 Sö 11:00 Gudstjänst, Lise-Lotte predikar

  4 Ti  20:00 Bibeltimman Påskspecial

  5 On 18:00 Sångövning

  6 To 18:30 Getsemaneafton – nattvard

  9 Sö 11:00 Uppståndelsegudstjänst – Påskdagen

16 Sö 11:00 Gudstjänst

21 Fr 18:00 Familjekväll med UV-Scout

23 Sö 11:00 Gudstjänst, Amos Makajula predikar, barnvälsignelse

27 To 18:00 Styrelsmöte på Zoom

30 Sö 11:00 Gudstjänst

MAJ

  7 Sö 11:00 Gudstjänst, Gerth predikar, nattvard, församlingsmöte

14 Sö 11:00 Gudstjänst

17 To 11:00 Kristi himmelfärdsdag – Lovsångsgudstjänst

28 Sö 11:00 Pingstdagen – Gudstjänst – Gerth predikar

JUNI

 4 Sö 11:00 Gudstjänst, Daniel Bäckrud m fl, från Gå ut Mission

Församlingsnytt

Händer i Frikyrkan: ’

Söndagen den 2 april går vi in i Passionsveckan, eller Stilla veckan, som den också kallas. Den inleds med Gudstjänst i Frikyrkan, då Lise-Lotte predikar. Välkommen att fira Påsk med oss. 


 Amos Makajula har besökt församlingen förut vid ett par tillfällen. Söndagen den 23 april hälsar vi honom tillbaka. Då både predikar och sjunger han på gudstjänsten. 


Söndagen den 4 juni, predikar Daniel Bäckrud på vår Gudstjänst. Daniel kommer från missionsorganisationen ”Gå ut mission”.

Fortsätt att följa oss här på hemsidan.  Vi finns också på Instagram och Facebook. Varmt Välkommen till oss i FRIKYRKAN för alla folk!


HELA VÅREN

Måndagar 18:30 Alphakurs

Tisdagar 20:00 Bibeltimman på Zoom

Fredagar 18.00 UV-Scout i Mörlunda 

Jämna veckor Husgruppsveckor