Kalender

MAJ

26 Sö 11:00 Gudstjänst

29 On 18:00 Vi paketerar inför Bibelutdelningen

JUNI

  2 Sö 11:00 Gudstjänst

  6 To  14:00 Böneresa i kommunen på Nationaldagen  
                      TRO – HOPP – KÄRLEK Se anslag

  9 Sö 11:00 Gudstjänst, vi välkomnar nya medlemmar – intervjupredikan

15-16 Bibelutdelning i vår kommun ”Boken om Hopp”. 

23 Sö 11:00 Gudstjänst

 

Församlingsnytt

Händer i Frikyrkan: Under vårterminen studerar vi första Petrusbrevet tillsammans på Zoom. Var med från början. Tisdagar 20:00. 


Under några söndagar i vår kommer predikan på våra gudstjänster handla om helande. Både i våra egna liv och i världen i stort, finns så mycket trasighet och sår. Jesus vill hela, upprätta och komma med läkedom. Under dessa gudstjänster kommer också ges flera tillfällen till förbön. Robert Tedenby är en ny bekantskap för församlingen. Han är pastor i Västerviks Pingstförsamling, och han predikar första söndagen i maj. 


Fortsätt att följa oss här på hemsidan.  Vi finns också på Instagram och Facebook. Varmt Välkommen till oss i FRIKYRKAN för alla folk!


HELA ÅRET

Tisdagar 20:00 Bibeltimman på Zoom

Fredagar 18.00 UV-Scout i Mörlunda 

Jämna veckor Husgruppsveckor