Kalender

JUNI

26 Sö  11:00 Gudstjänst

JULI

  3 Sö 11:00 Söndagsträff i Frikyrkan – Ines ansvarar

10 Sö 11:00 Söndagsträff i Frikyrkan – Inglis ansvarar

17 Sö 11:00 Söndagsträff i Frikyrkan – Joakim & Maria ansvarar

24 Sö 11:00 Söndagsträff i Frikyrkan – Per-Åke & Christina ansvarar

31 Sö 11:00 Gemensam Gudstjänst i Mörlunda Missionshus

AUGUSTI

  7 Sö 11:00 Gemensam Gudstjänst i Mörlunda Pingstkyrka

14 Sö 11:00 Gudstjänst i Frikyrkan, nattvard, Gerth predikar

21 Sö 11:00 Gudstjänst

28 Sö 11:00 Gudstjänst

SEPTEMBER

  4  Sö           Församlingsdag på Villa Shalom, Oskarshamn

Församlingsnytt

Temat för juni månads gudstjänster är ”Den helige Ande”. 

I juni månad ersätts kyrkfikat med samkväm vid någon fin plats i närområdet. Då är det ”medtag egen fikakorg” som gäller.


Boka in den 4:e september i almanackan. Då har vi församlingsdag på Villa Shalom. Priset för dagen är 200 kr (500 kr för hel familj). Du anmäler dig på anslagstavlan i kyrkans foajé, eller här på hemsidan via vår kontaktsida. 

Under juli månad samlas alla som är på hemmaplan, till söndagsträffar i Frikyrkan kl 11. Då blir det en enklare samling med bibelläsning, samtal, bön och gemenskap. VÄLKOMMEN till våra sommarsamlingar i juli! 

Fortsätt att följa oss här på hemsidan.  Vi finns också på Instagram och Facebook. Varmt Välkommen till oss i FRIKYRKAN för alla folk!


HELA VÅREN

Tisdagar 20:00 Bibeltimman på Zoom

Varje fredag 18.00 UV-Scout i Mörlunda 

Jämna veckor Husgruppsveckor