År 2023 ska vi läsa Markusevangeliet tillsammans i församlingen. Markus är en av fyra evangelister som alla berättar om Jesu liv och verksamhet. Alla dessa böcker återfinns i början av Bibelns Nya testamente – evangeliet enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Vi följer en bibelläsningsplan. För varje vecka finns ett avsnitt i Markus att läsa och studera, helst en gång varje dag. Att läsa och stanna upp vid en kortare passage en period, gör att Anden kan tala och uppenbara texten för dig på ett helt nytt sätt.

På tisdagskvällarna klockan 20:00 har vi Bibeltimman, där du får en utläggning av veckans avsnitt. Dessutom kommer vi att visa en kort filmatisering på ca fem minuter över veckans avsnitt, på våra gudstjänster. Att tillgodogöra sig texten både genom att se, höra och att själv läsa borde vara det mest optimala sättet att ta in och fördjupa sig i en text.

Ladda gärna ner appen ”Holy Bible” på din telefon. Där kan du läsa dagens text, men även lyssna till bibeltexten. Där hittar du också de korta filmerna, ifall du vill se dem flera gånger eller om du inte kan vara med vid gudstjänsten någon söndag.

Det bästa till sist… Du får ett Markusevangelium där du kan stryka under, anteckna och vara en aktiv bibelläsare. Vi tror att Gud genom Markusevangeliet kommer att tala till oss under året, både enskilt men också till oss som församling. Summan av Guds ord är sanning, och sanningen ska göra oss fria. Gud välsigne dig.