”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren,
vår skapare,
ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.”
Psaltaren 95:6-7

Situationen i vår värld och även i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora. Vi vänder oss till Gud i gemensam bön.

Söndagen 22 november är det nationell bönedag, då kristna församlingar över hela Sverige böjer knä, ber och fastar i rop till Gud. Församlingen FRIKYRKAN för alla folk är givetvis med. 

  • Vi ber om  ett stopp för pandemins framfart
  • Vi ber om ett botemedel för smittan
  • Vi ber om styrka och ork till alla som drabbas
  • Vi ber om tröst till de som sörjer 
  • V ber att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Du kan läsa mer om böneinitiativet här

Hela dagen är Frikyrkan öppen för bön. Vi uppmanar dig som kan, att också fasta. När du ber, böj då gärna dina knän. Bönen, fastan och knäfallet är goda kristna vanor som inte automatiserar bönesvar, men blir en del i din ärliga bön till den Gud som hör när vi ber.

Om du vill vara med och ta ansvar för en bönetimma den här dagen, ensam eller tillsammans med någon, skickar du ett mail till oss. Du kan be i kyrkan eller hemifrån. I kyrkan finns olika bönestationer uppsatta.

Du får en tid av oss som du ansvarar för. Har du önskemål om en särskild tid, skriver du också det i mailet. 

Du hittar adress och kontaktformulär här på hemsidan. Välkommen att delta och böja knä i bön för vårt land och för värld.

Tillsammans för Guds rike