Från och med 29 september är de allmänna restriktionerna för Covid 19 borttagna. Det innebär dock inte att vi slutar att vara försiktiga och även i fortsättningen tänker på

  • att vara noga med handhygienen – handsprit finns alltid tillgängligt där vi samlas
  • att begränsa fysisk kontakt 
  • att stanna hemma om du känner dig sjuk, har symptom som hosta, snuva eller feber

Varmt VÄLKOMMEN till församlingen FRIKYRKAN för alla folk.