Just nu ökar smittspridningen i vårt område med snabb takt. Ingen vet hur länge situationen kommer att pågå. Trots att vi är många som är trötta på ensamhet, avstånd och på alla restriktioner är det ändå extra viktigt att ”hålla i och hålla ut” nu. Vi får öva oss i tålamod. 

Sedan 24 november gäller skärpta rekommendationer att inte samlas mer än högst åtta personer till allmänna sammankomster. Det påverkar givetvis vår verksamhet. 

Gudstjänster: Vi kommer inte att ha öppna gudstjänster på söndagarna de närmaste veckorna framöver. Däremot kommer andra initiativ att tas.

Varje vecka sänds ett program på ca femton minuter som kallas ”Inför HELGEN”. Programmet läggs ut på YouTube torsdag kväll. Håll ögonen öppna, och återkom till hemsidan regelbundet. 

Vi försöker ta vara på  söndagarna. Vi träffas på olika sätt, antingen digitalt eller i små mikromöten, två till åtta personer för att läsa Bibeln och be eller kanske se på någon av många digitala gudstjänster online tillsammans. Var frimodig. Ta första steget. Och vet att Jesus lovar att vara där, då två eller tre är samlade i hans namn. 

Onsdagsbönen: Fortsätter varannan onsdag som vanligt, men sker nu vid fyra olika tillfällen. Du deltar den tid som passar dig bäst. 

06:30 – Ines ansvarar
10:30 – Geoff och Inger ansvarar ( denna tid är speciellt ämnad för 70+)
14:30 – Inglis ansvarar
18:30 – Gerth ansvarar

Husgrupperna: Fortsätter varannan onsdag som vanligt. Du får information av din husgruppsledare.

UV-Scout: Höstterminen avslutades 4 december med Julfest. Vårterminen startar någon gång i månadsskiftet januari/februari. 


Vi följer kontinuerligt ny information och nya rekommendationer från våra beslutsfattare och myndigheter. Vi är väl medvetna om att nya beslut kan behöva tas. med kort varsel. Du håller dig uppdaterad genom att regelbundet besöka hemsidan. 

I övrigt gäller

  • Var noga med handhygienen – tvätta händerna ofta med tvål och vatten – handsprit finns alltid tillgängligt där vi samlas
  • Begränsa fysisk kontakt – undvik kramar och handslag – håll avstånd
  • Om du känner dig sjuk, har symptom som hosta, snuva eller feber   – stanna hemma!

Behöver du praktisk hjälp? Har du frågor och funderingar? Vill du ha någon att samtala med? Tveka inte att höra av dig!