Höstterminen

”Ditt ord är mina fötters lykta och
  ett ljus på min stig. ”Ps 119:105