Höstterminen

Vecka 46
12/11 – 19/11
Mark 15:16-32

Vecka 47
19/11 – 26/11
Mark 15:33-47

Vecka 48
26/11–3/12
Mark 16:1-20

”Ditt ord är mina fötters lykta och
  ett ljus på min stig. ”Ps 119:105